Boomwortels vrijzuigen

Boomwortels vrijzuigen met grondzuigwagen Boomwortels vrijzuigen grondzuigwagen

Het vrijzuigen van boomwortels is één van onze expertises. Boomwortels vrijzuigen wordt bijvoorbeeld gedaan om bomen te kunnen verplaatsen. Want waarom zouden we een boom weghalen als deze ook verplaatst kan worden? Dankzij bomen komt er minder CO2 in de lucht! We zien dan ook steeds vaker dat bomen verplaatst worden in plaats van simpelweg opgeruimd.

Het vrijzuigen van boomwortels wordt ook gedaan om bomen en hun wortels beter te kunnen onderhouden. Wanneer wij schadeloos en vakkundig de wortels van een boom vrijzuigen, kan een boomchirurg bijvoorbeeld onderzoek doen naar ziektes en kan hij eventueel grondverbetering toepassen. Zo behouden we samen de natuur en dragen we een steentje bij aan een duurzaam klimaat.

Het vrijzuigen van boomwortels in de praktijk

Voor het vrijzuigen van boomwortels maken wij gebruik van onze vacupresswagen (ook wel zuigwagen genoemd). Een vacupresswagen is voorzien van een luchtreguleringsmechanisme dat zowel kan blazen als zuigen. U kunt zich misschien wel voorstellen dat men voor het opzuigen van zand, klei en stenen een enorme zuigkracht nodig heeft. De luchttechniek van onze zuigwagens is daartoe in staat. Dat maakt het voor ons mogelijk om met gemak en zonder schade boomwortels vrij te zuigen. Natuurlijk kunnen we ook andere materialen dan grond zuigen en blazen. Denk bijvoorbeeld aan grind, kiezel, zand, schelpen en klei.

Redenen om boomwortels vrij te laten zuigen

Boomwortels worden vrijgezogen om verschillende redenen. U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen in de volgende situaties:

  • Boomwortels vrijzuigen voor de reparatie van leidingen: Voor het vervangen, aanbrengen of repareren van leidingen en kabels in de grond, moet men de leidingen eerst vrijmaken. Vaak groeien er bomen in het gebied waar er gegraven moet worden. De boomwortels hebben zich dan vaak genesteld boven, onder en naast de kabels. Omdat deze boomwortels niet beschadigd mogen worden, wordt er niet gegraven, maar worden wij gevraagd om de grondzuigtechniek toe te passen. Het vrijzuigen van boomwortels en leidingen gebeurt zeer zorgvuldig en vakkundig. Op deze manier kunnen kabels en leidingen onderhouden worden zonder boomwortels te beschadigen.

  • Boomverzorging: Een van de redenen om boomwortels vrij te zuigen is om bomen te kunnen voorzien van onderhoud. Als een boomchirurg concludeert dat een boom een andere grond nodig heeft, kunnen wij de grondzuigtechniek toepassen om de boom en de boomwortels eromheen vrij te maken. Vervolgens kan de gewenste grond aangebracht worden. Bij sommige (straat)bomen moeten er voedingspijlers worden aangebracht. Wij passen dan de zuigtechniek toe zodat een voedingskoker schadeloos geplaatst kan worden. Boomwortels vrijzuigen gebeurt ook wanneer men beluchtingssystemen rond de wortels moet aanleggen.

  • Voor het milieu en calamiteiten: Ook als er een leiding is gaan lekken of als er iets anders is gebeurd waardoor de grond om bomen en boomwortels beschadigd kan raken, worden wij gevraagd om de boomwortels vrij te zuigen. De vervuilde grond wordt tevens door ons gesaneerd. We kunnen stof, zand en aarde opzuigen, maar bijvoorbeeld ook gelekte vloeistoffen of water. Als de vervuiling van de grond veroorzaakt wordt door een verstopte leiding, dan zuigen we de omliggende grond weg en kunnen we de riolering vrijzuigen om de verstopping te verhelpen.

  • Boomwortels vrijzuigen om bomen te beschermen: Een veel voorkomend probleem is dat boomwortels te veel naar de oppervlakte groeien. In het bos is het niet erg als je over een boomwortel moet stappen, maar in de stad wel. De groei van boomwortels kan het wegdek omhoog drukken of zorgen voor gevaarlijke, struikelgevoelige hobbels op de weg of stoep. In zo’n geval worden wij ingeschakeld om de boomwortels vrij te zuigen. We zorgen er hierbij altijd voor dat de boom bespaard blijft. Soms moeten wij een stuk wortel verwijderen om deze goed te kunnen herleiden. Het heeft onze voorkeur om de boomwortels intact te laten, maar als dat mogelijk is moeten we bepaalde wortels gedeeltelijk verwijderen om het voortbestaan van de boom te kunnen waarborgen.

  • Het verwijderen van dode bomen: Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat een boom het niet meer gaat redden. In het kader van valgevaar is het belangrijk dat deze bomen tijdig en vakkundig worden verwijderd. Om een boom makkelijk en vakkundig te verwijderen zijn er doorgaans twee opties.

Optie 1: Het vrijzuigen van de boomwortels en de boom in zijn geheel verwijderen

Bij de eerste optie wordt de boom in zijn geheel verwijderd. Wij zuigen de boomwortels vrij en de boom wordt afhankelijk van de grote met de hand of met een kraan uitgetild.

Optie 2: De boom kappen en de wortels én stronk verwijderen met een frees

Als het om een grotere boom gaat, worden de wortels van de boom eerst vrijgezogen, waarna een frees wordt toegepast om de stronk van de boom in zijn geheel te verwijderen.

Pepels staat klaar voor het vrijzuigen van boomwortels

Zoals u heeft gelezen, kan het in veel situaties nodig of gunstig zijn om boomwortels vrij te laten zuigen. U kunt bij ons terecht om dit vakkundig te laten uitvoeren. Voor meer informatie over het vrijzuigen van boomwortels kunt u contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.