Grondzuigtechniek

Grondzuigtechniek

De grondzuigtechniek biedt een grote uitkomst voor het veilig, schadeloos en nauwkeurig graven in verschillende situaties. Bent u op zoek naar een bedrijf dat kan helpen met het uitvoeren van grondzuigen? Dan bent u bij Pepels aan het juiste adres. Wij zijn al sinds 2009 een begrip in Limburg als het gaat om grondwerk met behulp van grondzuigmachines. Momenteel zijn wij met onze vier grondzuigwagens marktleider in de provincie Limburg. Wij leveren niet alleen zuigwagens aan bedrijven in grote industrieën, maar werken ook voor kleinere bedrijven en particulieren.

grondzuigtechniek

Wat houdt de grondzuigtechniek in?

Grondzuigen is een moderne techniek waarbij een speciaal ontwikkelde, vacuüm zuigwagen grond of andere materialen, stoffen afzuigt en op deze manier ondergrondse infrastructuur kan blootleggen. Het grondzuigen is uitgevonden om veiliger te kunnen graven. Met graafmachines is de kans op graafschades ontzettend groot gezien de grondwerker en machinist vaak geen goed zicht hebben op wat de graafbak in de grond allemaal tegenkomt. Vanuit dat oogpunt is men op zoek gegaan naar een alternatief en zijn in 1990 de grondzuigmachines (ventilatorwagens) ontwikkeld. Het principe van deze wagens is hetzelfde als een gewone stofzuiger, alleen in vrachtwagenformaat. Het creëert een snelle luchtstroom (42.000m3/h) waardoor er materiaal meegezogen wordt. In eerste instantie waren dit 1 ventilator machines, maar al snel kwamen de sterkere versies met twee, drie en zelfs vier ventilatoren om de uiteenlopende klussen het hoofd te kunnen bieden.

De standaard van een droge stoffen zuigmachine is tegenwoordig een duo ventilator waarvan wij drie wagens in onze vloot hebben. Voor het zuigen van natte en plakkerige stoffen op korte en lange afstand zijn de ventilatorwagens minder geschikt. Voor deze klussen wordt een andere techniek gebruikt, de vacuüm techniek. De naam zegt het al, deze machines werken met pompen en creëren max. 93% vacuüm waardoor vooral het werken op lange afstand ook geen probleem meer is. Het voordeel van deze techniek is dat je de pomp ook kunt gebruiken om materiaal zoals zand en grind terug te blazen tot afstanden van wel 100 meter horizontaal en 50 meter verticaal! Wij hebben zelf een vacuüm grondzuiger/zandblazer in onze vloot.

zuig techniek

Waar kan een grondzuigwagen zoal voor worden gebruikt?

Grondzuigwagens kunnen o.a. worden ingezet voor zuigwerkzaamheden in constructie- en leidingbouw, railbeheer, (petro)chemische industrie, landschapsbouw, bosgebieden, riolen en bij calamiteiten en reparatiewerk.

Welke stoffen en materialen kunnen worden opgezogen door onze grondzuiger?

Grondzuigers kunnen diverse en uiteenlopende droge en natte stoffen en materialen opzuigen waaronder:

 • Grond
 • Zand
 • Klei
 • Grind
 • Gruis
 • Stenen
 • Kiezels
 • Stof
 • Veen
 • Gravel
 • Puin
grondzuigen

Wat zijn de voordelen van de grondzuigtechniek?

Ten opzichte van grond ontgraven met een graafmachine heeft grondzuigen een aantal grote voordelen:

Minder tot geen schade aan kabels, leidingen en boomwortels

Dankzij de grondzuigtechniek is het mogelijk om schadevrij te graven, wat steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Met normale graafmachines wordt er regelmatig schade aangebracht aan kabels, leidingen en boomwortels. Dit is verleden tijd met de grondzuigwagen, die de grond afzuigt in plaats van uitgraaft.

Veelzijdig

De grondzuigmachine heeft zich de laatste jaren enorm bewezen qua veelzijdigheid. Met deze machine kunt u namelijk niet alleen veilig kabels en leidingen vrij zuigen. U kunt er bijvoorbeeld ook kruipruimtes mee uitdiepen, dakgrind mee verwijderen/afvoeren en kelders mee uitgraven.

Een schone werkplek

Een grondzuigwagen voert de grondstoffen gelijk af in plaats van ze op te hopen naast de sleuf. Hierdoor blijft de werkplek mooi schoon.

Minder overlast voor omgeving

Doordat grondstoffen gelijk worden afgevoerd, ondervinden mensen rondom de zuigwerkzaamheden ook minder last. Zo kunnen fietspaden gewoon open blijven en hebben mensen in winkelcentra en woonwijken geen last van opgeslagen grond en vervuiling.

Veilig verontreinigende grond verwijderen

Het verwijderen van verontreinigde grond is veiliger middels de grondzuigtechniek dan middels graven met een graafmachine.

Eenvoudig droge en natte stoffen afzuigen

Zowel het afzuigen van droge en natte stoffen op lange afstand behoren tot de mogelijkheden van een grondzuiger.

Grote horizontale afstanden afleggen

Met onze nieuwe vacuum grondzuigwagen kunnen wij horizontale afstanden van wel 100 meter overbruggen. Dit is natuurlijk uitermate handig als er op de gewenste graafplek zelf geen toegang mogelijk is voor graafmachines.

Toepassingen grondzuigers

Grondzuigen kan op veel manieren worden toegepast, bijvoorbeeld bij het vergroten van kruipruimtes, verwijderen van dakgrind, saneren van bodem en schoonzuigen van asfalt freesvakken en het veilig vrijmaken van boomwortels. Een grondzuigwagen kan veel verschillende materialen opzuigen. Grondzuigen wordt met name ingezet bij het verwijderen van grond op risicovolle en moeilijk bereikbare plekken, zoals plaatsen waar veel kabels en leidingen liggen om graafschades en de daaropvolgende problemen te voorkomen.

grond zuigen

Kruipruimtes

Een veel voorkomend probleem is dat er werkzaamheden in kruipruimtes uitgevoerd moeten worden vanwege bijvoorbeeld een reparatie/aanpassing aan de riolering of fundering van een woning. De enige optie om grond te kunnen verzetten in zulk soort ruimtes is vaak handwerk. Gezien de beperkte ruimte is dit ontzettend zwaar als men grond met emmers en handwerk naar buiten moet verplaatsen. De grondzuigwagen biedt hierin de uitkomst. De monteurs kunnen de zuigslang kort bij zich in de kruipruimte houden waardoor het verplaatsen van grond een heel stuk eenvoudiger en lichter uit te voeren is. De zuigmachine slaat de uitkomende materialen op in de bunker en deze wordt dan na afloop van de werkzaamheden afgevoerd. Ook wordt er door de zuigmachine genoeg frisse lucht in de kruipruimte gezogen waardoor het negatief effect van slechte lucht in een kruipruimte verholpen wordt.

Na afloop van de werkzaamheden zijn wij ook weer in de gelegenheid om het afgevoerde zand weer terug te blazen zodat er geen stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan.

Alle randwerkzaamheden zoals aan en afvoer van alle materialen kunnen wij in eigen beheer en met eigen wagens en containers voor u aan- of afvoeren.

Gezien ieder project uniek is komen wij voor een offerte graag bij u langs om de werkzaamheden te bekijken en bespreken.

Dakgrind zuigen

Sinds jaar en dag wordt grind gebruikt om daken mee te bedekken. Dit is natuurlijk niet voor niets. Dakgrind zorgt namelijk voor een geleidelijke afvoer van regenwater, beschermt tegen schadelijke uv-stralingen en houdt bij stevige wind alles op zijn plek.

Maar toch zal het dak een keer vervangen moeten worden of worden er zonnepanelen geplaatst waardoor het grind verwijderd zal moeten worden. Als dit met de hand gedaan moet worden is dit een zeer arbeidsintensieve klus. Onze grondzuigmachines zijn hier uitermate geschikt voor! Wij komen met verlengslangen tot 100 meter en zuigen grind tot een diameter van 50mm zonder veel moeite van het dak. Het grind wordt opgevangen in de bunker en naar wens van de klant afgevoerd of in depot gezet. Dit kunnen we allemaal in eigen hand uitvoeren met ons vakbekwaam en kundig personeel.

Dakgrind blazen

Mocht het grind na afloop van de werkzaamheden weer teruggestort moeten worden dan kunnen wij ook dit voor u verzorgen. Wij komen dan met dezelfde grondzuigmachine maar draaien het principe om en blazen het nieuwe of gebruikte grind terug op het dak. Wij kunnen grind met een dikte van 30mm t/m 50mm blazen tot 100 meter ver.

Het aan en afvoeren van eventueel nieuw grind kunnen wij zelf verzorgen zodat u maar een aanspreekpunt hebt voor uw klus!

Boomwortels vrijzuigen

In de huidige tijd van CO2 en stikstofproblematiek worden bomen steeds belangrijker.

Bomen dragen een steentje bij aan het reduceren/opnemen van CO2 en daarom staat goed onderhoud aan bomen en hun wortels hoog op de agenda van gemeentes en overheden. Met onze grondzuigmachines zijn wij daarbij onmisbaar. Wij kunnen boomwortels schadevrij vrij zuigen zodat boomchirurgen onderzoek kunnen doen naar ziektes en eventueel grondverbetering kunnen toepassen. Ook lopen er vaak kabels en leidingen onder bomen of wortels door. Als deze kabels en leidingen vervangen of gerepareerd moeten worden kunnen wij deze vrij zuigen zonder dat de boom hier schade door oploopt.

grondzuigtechniek

Wij doen meer dan alleen grondzuigen

Pepels staat niet alleen klaar om u te helpen met afzuigwerkzaamheden. Wij kunnen u namelijk ook van dienst zijn met bijkomende werkzaamheden zoals zand in containers afvoeren of het opnieuw verdichten van werkputten. Dit doen wij met behulp van onze graafmachines, vrachtwagens en met de hulp van stratenmakers. Heeft u nog vragen over onze werkzaamheden of over de mogelijkheden van onze zuigwagens? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen en informeren u over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

zuigtechniek
Boomwortels vrijzuigen grondzuigwagen

Boomwortels vrijzuigen

Lees meer
bekabeling vrijzuigen

Kabels vrijzuigen

Lees meer
Grondzuigwagen huren

Zand zuigen

Lees meer
uitgraven kruipruimte

Kelder uitgraven

Lees meer
grond zuigen

Kruipruimte uitgraven

Lees meer
Dakgrind zuigen

Grind zuigen

Lees meer